.

Rezerwacja

Imię i nazwisko (*)

Data i miejsce urodzenia (*)

Nr telefonu (*)

Pełny adres zamieszkania (ulica/kod/miejscowość) (*)

Adres email (*)

Nazwa uczelni (*)

Rok studiów (*)

Kierunek studiów (*)

Wydział (*)

Załącz swoje zdjęcie

Wpłaty dokonujemy na konto Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersal” z dopiskiem „Opłata za Campus Akademicki 2018”:
Nr konta WBK: 84 1090 2503 0000 0001 2955 4169
50-145 Wrocław
ul. Uniwersytecka 19/20
REGON: 022410169
NIP: 8971798453
KRS: 0000508598
Każdy, kto wypełni formularz zobowiązuje się do wpłaty w terminie 7 dni kwoty w wysokości 499 zł.
Uczestnik ma możliwość dokonania zapłaty w dwóch ratach z czego pierwsza rata w wysokości min. 150 musi być zapłacona w terminie 3 dni od wypełnienia formularza.
Pozostałą część należy dopłacić najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia Campusu.
Wysłanie formularza oznacza akceptację REGULAMINU CAMPUSU

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyjazdu Campus Akademicki 2018 (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity, Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)